Partnerzy portalu

Pandemia zachwiała wymianą handlową między Polską a Skandynawią

Tagi: Actia Forum,

Epidemia koronawirusa miałą wyraźny wpływ na wymianę handlową między Polską a Skandynawią. Odbiło się to także na przeładunkach w portach — wynika z raportu „Wpływ pandemii COVID-19 na wymianę handlową z krajami skandynawskimi z uwzględnieniem roli portów morskich” opracowanego przez Actia Forum

Skandynawią
fot. Maciek Godlewski Wimedia Commons

W imporcie z krajów skandynawskich do Polski obserwujemy niekorzystne zmiany w ilości przywożonych towarów już od stycznia 2020 roku. Dynamika zmian rok do roku w styczniu wyniosła aż -30,1%, a w okresie maj – czerwiec wzrost wynosił od 4,7% do 18,9%.

W ujęciu wartościowym wpływ pandemii jest wyraźny. Co prawda w okresie styczeń – marzec spadek wartości importu wynosił od -4,8% do -10,6%, jednak w kwietniu dynamika spadła do poziomu -29,6% a w maju do -28,6%. W czerwcu nastąpiło wyraźne odbicie i dynamika wyniosła -8,1%.

Także w przypadku eksportu, ujemna dynamika (w ujęciu ilościowym) została odnotowana już w styczniu i wynosiła -6,7%. Wyraźne pogłębienie spadku eksportu miało miejsce w maju (-17,2%) i było odczuwalne także w czerwcu.

Inaczej sytuacja wygląda w ujęciu wartościowym. W okresie styczeń – marzec mamy do czynienia z dodatnią dynamiką eksportu a gwałtowny spadek miał miejsce kwietniu (-21,9%). W kolejnych miesiącach obserwujemy stopniowe odbicie negatywnej zmiany.

— Analizując import i eksport łącznie w ujęciu ilościowym, nie jesteśmy w stanie odczytać wpływu pandemii COVID-19 na wymianę handlową z krajami skandynawskimi. Największe spadki miały miejsce już w okresie styczeń – marzec i sięgały -20%. Na tego typu zmianę miała wpływ głównie wymiana handlowa z Norwegią, która odnotowała aż -40% spadek w styczniu 2020 roku. Na zmiany w wymianie handlowej z tym krajem wpływ miała głównie sytuacja na rynku paliw — napisano w raporcie. 

Widoczny wpływ lockdownu

Wpływ pandemii jest czytelny, gdy analizie poddane zostaną dane dotyczące wartości wymiany handlowej. W okresie styczeń – marzec 2020 wartość wymiany handlowej ze Skandynawią była na zbliżonym poziomie co w roku 2019. Jednak w kwietniu mieliśmy do czynienia z -25% spadkiem. W maju spadek był na zbliżonym poziomie (-22%) a w czerwcu dynamika zmian wynosiła już tylko -7%.

— Wyłączając z analizy produkty masowe, takie jak zboża, żwir, kamienie, cement, rudy metali, paliwa i oleje mineralne, chemikalia, nawozy, drewno, ścier drzewny, makulaturę, a także statki i łodzie, zauważamy silniejszą korelację pomiędzy intensywnością lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19, a wielkością wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi. Zmiany w wiel kości wymiany handlowej wymienionych towarów masowych wynikają głównie ze zmian koniunkturalnych, związanych np. z sytuacją na rynku paliw – w mniejszym stopniu związane są z pandemią koronawirusa — stwierdza raport przygotowany przez Actia Forum.

Zmiany w przeładunkach portowych

Porównując całkowitą wielkość przeładunków w polskich portach morskich w okresie styczeń – sierpień 2020 i 2019 można wskazać, że pandemia COVID-19 miała bezpośrednie przełożenie na ilość przeładowywanych towarów. Wprawdzie spadki były widoczne już w okresie styczeń – marzec 2020 roku i sięgały od -1,8% do -9,3% (wykres poniżej), jednak w kwietniu spadek ten pogłębił się do -12,0% rok do roku, w maju wyniósł -13,6%, a w czerwcu -20,4%.

W odniesieniu do wymiany handlowej pomiędzy Polską a Skandynawią istotną grupą ładunkową obecną w polskich portach są ładunki ro-ro. Ładunki ro-ro przeładowywane w polskich portach w większości przewożone są w relacjach z krajami skandynawskimi, stąd analizując zmiany w wolumenie tej grupy ładunkowej można wskazać na wypływ pandemii na tej relacji. W analizowanym okresie, spadek przeładunków ro-ro w polskich portach był największy w kwietniu i maju 2020 roku i wyniósł odpowiednio -15,26% i -15,1% w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019 (wykres poniżej). W czerwcu i lipcu spadki były już mniejsze i wynosiły odpowiednio -7,7% i -1,7%. Z kolei w sierpniu zanotowano przyrost wobec analogicznego miesiąca 2019 roku na poziomie +2,6%.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close