Partnerzy portalu

M. Antonowicz: Rozwój korytarzy transportowych priorytetem OSŻD

Rozwój i udoskonalenie międzynarodowych przewozów kolejowych w tym intermodalnych między Europą a Azją jest najważniejszym celem Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) – uważa przewodniczący tej organizacji prof. Mirosław Antonowicz.

OSŻD

Jakie priorytety i najważniejsze zadania widzi Pan dla OSŻD?

Priorytetem OSŻD pozostaje nadal jej działalność statutowa, tj. doskonalenie przewozów kolejowych między Europą i Azją.  Są to działania w sferze infrastruktury – głownie rozwój sieci korytarzy transportowych OSŻD w zakresie usprawnienia funkcjonowania 13 kolejowych korytarzy transportowych OSŻD, które zapewniają nieprzerwane przewozy między Europą a Azją i należą do priorytetowych projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju kolei we wszystkich krajach członkowskich OSŻD. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na rozwój transportu kontenerowego i multimodalnego, ponieważ to właśnie te rodzaje transportu są najbardziej wydajne i konkurencyjne oraz odpowiadają wyzwaniom w ramach inicjatywy „Jeden pas, jedna droga”. 

 Drugim ważnym kierunkiem są działania zwiększające konkurencyjność oferty przewozowej czemu sprzyjają zarówno doskonalenie połączeń jak i rozszerzanie zakresu usług. Są to działania stale prowadzone w OSŻD, przewidywane w programach i planach pracy OSŻD. Do priorytetowych kierunków działalności OSŻD zalicza się między innymi: 

  • rozwój i doskonalenie międzynarodowych przewozów kolejowych, przede wszystkim w komunikacji między Europa i Azją, włącznie z przewozami kombinowanymi 
  • kształtowanie uzgodnionej polityki transportowej w dziedzinie międzynarodowych przewozów kolejowych, opracowywanie strategii działalności transportu kolejowego, a także działalności OSŻD; 
  • doskonalenie międzynarodowego prawa transportowego, prowadzenie spraw Umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji pasażerskiej (SMPS), Umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS), a także innych prawnych, taryfowych (ЕТТ, МТТ, МPТ) oraz normatywno-technicznych dokumentów, związanych międzynarodowymi przewozami kolejowymi (PPW, PGW, Przepisy o rozliczeniach finansowych, Fiszki); 
  • opracowanie i przyjęcie tekstu Konwencji o bezpośredniej międzynarodowej komunikacji kolejowej. 

Dziś OSŻD zrzesza 29 krajów świata, zamieszkałych przez prawie 2 miliardy ludzi i zajmujących powierzchnię około 37 milionów km². Łączna długość kolei krajów członkowskich OSŻD wynosi około 300 tysięcy kilometrów, którymi rocznie przewozi się około 5,5 miliarda pasażerów i 5,5 miliarda ton ładunków.

Jakie działania są niezbędne w celu usprawnienia transportu intermodalnego na Nowym Jedwabnym Szlaku?

Niezbędne jest kontynuowanie programu modernizacji linii, przejść granicznych, a także doskonalenie samego procesu przewozowego, usuwania wąskich gardeł w zakresie techniczno-eksploatacyjnym. Są to działania prowadzone na wielu korytarzach transportowych OSŻD. Wielka uwaga poświęcona jest Nowemu Jedwabnemu Szlakowi przez państwa członkowskie. OSŻD sprzyja inicjatywom ze strony klientów i przewoźników. W ciągu ostatnich lat w przestrzeni OSŻD systematycznie rośnie liczba regularnych pociągów kontenerowych i pociągów typu piggyback kursujących między Chinami a krajami europejskimi, podczas gdy zasięg samego multimodalnego transportu kontenerowego rozszerza się Wstępują nowe kraje np. Korea Południowa. Sprzyja temu ujednolicony list przewozowy CIM / SMGS który jest coraz częściej wprowadzany, co pozwala znacznie ograniczyć czas przekraczania granic pomiędzy różnymi strefami obowiązywania prawa transportowego. W związku z wejściem w życie elektronicznej wersji listu przewozowego CIM / SMGS od 1 lipca 2019 r. spółki kolejowe państw członkowskich OSŻD aktywnie pracują nad wykorzystaniem jej jako podstawy do transgranicznego ruchu kontenerowego w połączeniu w obu kierunkach na linii Chiny – Europa. W skali globalnej znacznie przyspieszył proces przechodzenia na technologie cyfrowe w transporcie i logistyce – od wprowadzenia elektronicznych tranzytowych zgłoszeń celnych i listów przewozowych po realizację obiecujących projektów w takich obszarach jak elektroniczne „giełdy taboru”, „pociągi elektroniczne”, elektroniczne systemy sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc itd.

Jakie znaczenie ma współpraca międzyrządowa w tworzeniu transportowych korytarzy na szlakach transeuroazjatyckich?

Współpraca międzyrządowa ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu korytarzy transportowych w regionie Euroazji. Bez porozumienia na tym szczeblu nie byłoby możliwe wytyczanie nowych szlaków. Inicjatywa przychodzi od przedsiębiorstw kolejowych. W rozwiązywaniu różnorodnych zadań bardzo pomaga ścisła i owocna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Europejską Komisją Gospodarczą ONZ (ECE), Komisją Gospodarczo-Społeczną Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (UNESCAP), Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF), Unią Europejską (EU), Międzynarodowym Komitetem ds. Transportu Kolejowego (CIT), Europejską Agencją Kolejową ( ERA), Radą koordynacyjną ds. przewozów magistralą transsyberyjską (CCTT), Międzynarodowym Związkiem Kolei (UIC), Euroazjatycką Unią Gospodarczą (EAEU), Radą Transportu Kolejowego Krajów-Uczestników Wspólnoty (CCRT), Światową Organizacją Celną (WCO), Światowym Związkiem Pocztowym (UPU), Międzynarodową Federacją Zrzeszeń Spedytorów (FIATA), Międzynarodową Transkaspijską Trasą Transportową (TMTM) i Organizacją Współpracy Gospodarczej (ECO). 

Dogłębne zrozumienie globalnych procesów i wymagań w zakresie podwyższania poziomu ochrony środowiska i efektywności energetycznej, jakie obecnie zachodzą, pozwala na zwiększenie znaczenia kolei OSŻD w rozwoju transportu międzynarodowego.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close