Partnerzy portalu

Port Koper poinformował o wynikach za I kw. 2024 r.

Na wyniki Grupy Luka Koper w pierwszym kwartale tego roku wpłynęła głównie słaba aktywność gospodarcza w strefie euro i powolny wzrost gospodarki światowej. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i zakłócenia na szlakach żeglugowych Morza Czerwonego również miały wpływ na działalność i na wszystkich interesariuszy łańcucha logistycznego w ogóle. Konflikt zmusił niektórych armatorów do tymczasowego przekierowania swoich statków na trasę wokół Afryki, co spowodowało znaczne opóźnienia w przybyciu do portu i w konsekwencji opóźnienia w obsłudze ładunków.

„Pomimo trudnej sytuacji firmie udało się dostosować do nowych okoliczności, utrzymując wszystkie trzy bezpośrednie usługi kontenerowe z Dalekiego Wschodu i korzystając w międzyczasie z nowych możliwości biznesowych. Jednocześnie otrzymaliśmy zapewnienia od kluczowych armatorów, że Koper nadal będzie ważnym punktem wejścia do Europy Środkowej” – powiedziała Nevenka Kržan, Prezes Zarządu, podsumowując wyniki w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku. Wyjaśniła, że ​​spółka przewidywała pewne negatywne skutki dla swojej działalności podczas przygotowywania planu biznesowego na 2024 rok, ale mimo to większość zaplanowanych wskaźników finansowych została przekroczona w pierwszych trzech miesiącach roku. W związku z powyższym i złożonością sytuacji pierwszy kwartał roku można zatem ocenić jako udany.

Obrót netto wyniósł 79,4 mln EUR, czyli o 4% poniżej planowanego poziomu i o 1% poniżej obrotu netto osiągniętego w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Pod względem struktury przychodów przychody z tytułu zwiększonych usług wypełniania i rozpakowywania kontenerów oraz innych dodatkowych usług dotyczących towarów były wyższe niż w roku poprzednim, podczas gdy przychody z opłat magazynowych spadły ze względu na krótszy czas przebywania kontenerów i innych towarów w składzie.

Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 17,8 mln EUR, czyli o 2 mln EUR lub 13% więcej niż planowano. Było to spowodowane niższymi o 7% kosztami operacyjnymi, głównie z powodu niższej niż planowano liczby pracowników, niższych kosztów usług zależnych od wolumenu i niższych kosztów energii. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wynik operacyjny (EBIT) był niższy o 9%, głównie z powodu wzrostu kosztów pracy, oprócz niższych przychodów z magazynowania. Zysk netto wyniósł 15,4 mln EUR, czyli o 9% więcej niż planowano i o 7% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Oczekuje się, że wolniejszy niż oczekiwano wzrost gospodarczy i niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie znajdą odzwierciedlenie w nieznacznie niższych przeładunkach morskich. Wynosząc 5,3 mln ton w pierwszym kwartale, jest to o 7% mniej niż w pierwszym kwartale 2023 r. i o 9% mniej niż planowano. Przeładunki kontenerów wyniosły 256 240 TEU, co stanowi spadek o 8% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, podczas gdy przeładunki samochodów wyniosły 189 855 jednostek, co stanowi spadek o 18%. Obie grupy towarowe zostały dotknięte trudnymi warunkami opisanymi we wstępie, a w przypadku samochodów, wynikającą z tego słabszą sprzedażą na niektórych rynkach. Przepustowość grupy towarów masowych suchych była o 18% niższa w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r., głównie z powodu niższego przerobu węgla, podczas gdy nawozy, pszenica i fosforany (luzem) były wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W segmencie ładunków drobnicowych wzrost wyniósł 10%, głównie z powodu wyższego przerobu wyrobów stalowych i sprzętu oraz wyższego eksportu drewna, podczas gdy ładunki płynne również wzrosły o 3%.

Zgodnie z rocznym i strategicznym planem biznesowym przyjętym pod koniec ubiegłego roku kontynuowaliśmy nasze działania mające na celu zwiększenie przepustowości portu, wydając 11,1 mln EUR, o 38% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Port kontynuował budowę nabrzeża 12 przy pirsie 2 i relokację bloków magazynowych w terminalu kontenerowym. Aktywnie angażował się także w inwestycje zrównoważone (4,5 mln euro), instalując elektrownię fotowoltaiczną o mocy 3,3 MW w magazynach General Cargo, jednych z największych w Słowenii.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close