Partnerzy portalu

Priorytety europejskich portów morskich na lata 2024 – 29

Europejska Organizacja Portów Morskich (ESPO) wyznaczyła dziewięć priorytetów na najbliższe pięć lat. Zawarte są one w memorandum zatytułowanym „Inteligentna, odporna i konkurencyjna Europa o zerowej emisji netto: europejskie porty są częścią rozwiązania”. Jak zaznacza ESPO, ma ono związek ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

fot. Pixabay

Świat, w tym porty, jest  w okresie przejściowym. Ale porty bardziej niż kiedykolwiek są strategicznymi podmiotami i czynnikami umożliwiającymi realizację ambicji Europy oraz jej zrównoważonej, cyfrowej, konkurencyjnej, silnej i społecznej przyszłości.  Porty chcą być częścią tych rozwiązań i przyjmują na siebie nowe obowiązki, poza swoją tradycyjną rolą multimodalnego węzła w łańcuchu dostaw, stwierdzają autorzy. 

Podkreślają też, że w ciągu najbliższych 10 lat porty europejskie będą wymagać nakładów inwestycyjnych o wartości 80 mld, dlategobardziej niż kiedykolwiek potrzebują dostępu do solidnego instrumentu wsparcia finansowego, obejmującego specjalne pule środków im dedykowanych”. Poniżej przedstawiamy priorytety, określone przez ESPO. Będą one też przedmiotem dalszych dyskusji podczas dorocznej konferencji organizacji, która odbędzie się 25 – 26 kwietnia w Paryżu. 

Koncentracja na wdrażaniu

Europejskie porty zwracają się do decydentów o zapewnienie portom jasności i wsparcia w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia istniejących przepisów. W tym kontekście należy zająć się niespójnościami lub sprzecznymi strategiami politycznymi.

Zapewnienie portom przestrzeni

Do pełnienia roli pośrednika w energii odnawialnej, a szczególnie transformacji energetycznej, portom potrzeba zapewnić przestrzeń. Należy też usunąć bariery zezwalające na jej zagospodarowanie. Porty powinny być aktywnie brane pod uwagę przy opracowywaniu odpowiednich strategii w zakresie polityki energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. Bardziej ryzykowne, pionierskie inwestycje energetyczne powinny być wspierane finansowo. 

Ograniczenie emisji i zanieczyszczenia

Kluczowym wskaźnikiem efektywności dla portów będzie ograniczanie przez nie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zanieczyszczeń powietrza i wód. Porty w Europie chcą porozumienia w sprawie dobrze zdefiniowanego globalnego mechanizmu ustalania opłat za emisje GHG w transporcie morskim.

Porty powinny mieć możliwość priorytetowego traktowania zielonych inwestycji tam, gdzie ma to największy sens z punktu widzenia redukcji emisji. Potrzebny jest ciągły dialog z zainteresowanymi stronami, aby uniknąć tzw. aktywów osieroconych. Dodajmy, chodzi o utratę wartości aktywów związanych z produkcją energii z paliw kopalnych na skutek transformacji energetycznej. Budowane dziś olbrzymie i bardzo drogie porty LNG czy rurociągi za 10-15 lat mogą się okazać nieprzydatne, a wydane na nie pieniądze wyrzucone w błoto.

Równe warunki działania 

Należy zapewnić równe warunki działania zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w stosunku do sąsiadów Europy. Porty apelują o „nieszkodzenie kontroli konkurencyjności” w kształtowaniu polityki UE. Równy dostęp do finansowania i równe warunki do niego mają kluczowe znaczenie, dlatego należy unikać rozbieżnych podejść w krajach członkowskich. Pobudzenie sektorów przemysłu o zerowej emisji netto oznacza wzmocnienie odpowiednich łańcuchów dostaw. Należy ściśle monitorować uczciwą grę sił i równe warunki działania w sektorze morskim. 

Nowa rola starego zadania

Porty odgrywają zasadniczą rolę we wzmacnianiu odporności Europy. Są ważnym filarem suwerenności europejskiego łańcucha dostaw. Dlatego ESPO opowiada się za bardziej zharmonizowanym podejściem do przeciwdziałania wpływom zagranicznym w portach. Europa musi jednak pozostać atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Unijne środki bezpieczeństwa nie powinny powstrzymywać handlu, lecz czynić go bezpieczniejszym.

Porty partnerem dla innowacyjności

Porty są partnerami w dążeniu do osiągnięcia inteligentnego, ale bezpiecznego i chronionego środowiska cybernetycznego. Cyfryzacja i inteligentne technologie są kluczowymi narzędziami zwiększającymi wydajność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój europejskich portów. Konieczne mogą być jednak dodatkowe środki w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa i dalszego wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych. Podnoszenie świadomości na temat możliwych zagrożeń cybernetycznych jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich zainteresowanych stron portu. 

Inwestycje – ze wsparciem publicznym

W ciągu najbliższych 10 lat porty europejskie wymagają 80 mld euro nakładów inwestycyjnych. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek potrzebują dostępu do solidnego instrumentu wsparcia finansowego, obejmującego specjalne pule środków dedykowanym portom. Chodzi w szczególności o możliwość inwestowania w projekty o wysokiej wartości społecznej, ale często powolnym, niskim i ryzykownym zwrocie z inwestycji. Zasady skorzystania z finansowania europejskiego powinno być przy tym proste.

Zintegrowana polityka transportowa

Do nowych realiów powinna zostać dostosowana infrastruktura instytucjonalna UE. Przy opracowywaniu nowych polityk potrzebne jest bardziej zintegrowane podejście. Polityka transportowa, a w szczególności z udziałem portów, nie może być omawiana w oderwaniu od innych. Potrzebna jest ściślejsza współpraca między dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej. Potrzebny jest ciągły, przejrzysty i otwarty dialog między zainteresowanymi stronami a decydentami politycznymi UE, bo to pomoże sprostać złożonym wyzwaniom dnia dzisiejszego. 

Porty są zasobem dla miasta

Nowe role portów mogą otworzyć drzwi do przyciągnięcia nowych firm i talentów do portów i miast portowych. Aby przyciągnąć ludzi do portu, potrzebna jest skuteczna współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami, ponieważ porty nie mogą wykonywać swojej pracy bez odpowiednich ludzi.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close