Partnerzy portalu

Grupa PKP Cargo publikuje wyniki za 2023 r.

Wzrost przychodów i EBITDA pomimo negatywnych czynników geopolitycznych, ekonomicznych oraz dekoniunktury w branży. Zyski pod wpływem kosztów finansowych. Cel na 2024 rok to poprawa efektywności procesów i kontrola kosztów przy wzroście portfela klientów.  

fot. PKP Cargo

Rynek kolejowych przewozów cargo pod presją dekoniunktury gospodarczej i wojny w Ukrainie 

W 2023 r. branża kolejowego transportu towarowego przewiozła o6,8% rdr masy mniej, zaś praca przewozowa spadła o 1,4% rdr. Jedynie w styczniu 2023 r. przewoźnikom udało się zwiększyć wolumen przewiezionych towarów o 3,9% rdr. Znaczne spowolnienie przepływu towarów widoczne jest do dziś z kierunków dalekowschodnich oraz w segmencie węgla.  

W 2023 r. Grupa PKP Cargo przewiozła 82,7 mln ton ładunków, co stanowi spadek wolumenu masy o 17,9 mln ton rdr (17,8% mniej rdr). Praca przewozowa wyniosła 22 282 mln tkm, co stanowi spadek o 17,5% rdr. Największe spadki wolumenowe zanotowały segment paliw płynnych oraz metali i rud, odpowiednio -31,8% i -30,2%, natomiast na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie pozostały przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (-5,2% spadku rdr). Przewozy paliw stałych w omawianym okresie spadły wolumenowo o 19,4% rdr, w tym węgla o 21,6% rdr. Pozostałe segmenty nie kompensowały spadków dla spółki. 

Udział rynkowy Grupy PKP Cargo w 2023 r. wyniósł 33,1% (-4,4 p.p. rdr) w zakresie masy towarowej i 33,9% (-6,0 p.p. rdr) w zakresie pracy przewozowej. 

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce spada począwszy od II kw. 2023 r.  W takiej sytuacji kluczowi gracze odnotowują większe spadki niż mniejsi. Pomimo dekoniunktury gospodarczej i branżowej spółka zanotowała solidne przychody i utrzymała poziom zysku EBITDA – komentuje Maciej Jankiewicz, p.o. prezesa zarządu PKP Cargo.

Poprawa przychodów i EBITDA w 2023 r. 

W IV kwartale 2023 r. spółka pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku  – przychody osiągnęły poziom 1 323,7 mln zł, tj. 16% spadku rdr, EBITDA wyniosła 229,7 mln zł, a EBIT 32,4 mln zł. Strata netto wyniosła 19,8 mln zł. 

W całym 2023 r., pomimo dekoniunktury na rynku, Grupa PKP Cargo wypracowała 5 491,9 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost o 2% rdr. Wynik EBITDA osiągnął poziom 1 083,1 mln zł, co stanowi wzrost o 1,6% rdr. EBIT w 2023 r. wyniósł 291,4 mln zł i jest to spadek o 12,6% w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. Marża EBITDA wyniosła 19,5%, natomiast marża EBIT 5,2%. Wynik netto Grupy wyniósł 82,1 mln zł. 

W 2023 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 5 155,6 mln zł, co stanowi wzrost o 2% rdr. Największe koszty Grupa poniosła z tytułu świadczeń pracowniczych i amortyzacji, tj. odpowiednio 1 958,4 mln zł i 791,7 mln zł, przy wzrostach o 12,7% i 8% w stosunku do 2022 r. W omawianym okresie koszty finansowe netto wyniosły 181,5 mln zł, tj. wzrost o 20,5% rdr. Na koniec okresu Grupa miała 263,7 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego. Capex Grupy w 2023 r. osiągnął poziom 1721,4 mln zł, tj. 121,8% wzrostu rdr.

Początek bieżącego roku utrwala negatywne trendy w branży 

Końcówka 2023 r. była dla rynku kolejowego wyzwaniem ze względu na rosnącą inflację, spadek popytu czy stale wzrastające koszty energii. Pierwsze miesiące bieżącego roku utrwaliły negatywną tendencję w branży szczególnie dla największych podmiotów, które traciły udziały w rynku przy ujemnej dynamice przewozów. Jedynie mniejsi operatorzy zanotowali zwiększenie przewiezionego wolumenu (o +3,8% rdr). 

Elastyczność operacyjna i sprawne zarządzanie procesami jest kluczem do poprawy sytuacji biznesowej i finansowej firmy w bieżącym roku oraz możliwości jej dalszego rozwoju. Zarząd analizuje na bieżąco wszystkie procesy w firmie w celu poprawy efektywności działań i redukcji kosztów przy równoczesnym wzroście potencjału sprzedażowego Grupy. Utrzymanie obecnej bazy klientów oraz intensywna akwizycja nowych partnerów w perspektywicznych segmentach, takich jak np. przewozy intermodalne, będzie ważna dla pozycji rynkowej Grupy – mówi Maciej Jankiewicz, p.o. prezesa zarządu PKP Cargo.

W bieżącym roku Zarząd będzie koncentrował się na wdrożeniu kompleksowych działań naprawczych podnoszących efektywność organizacji w takich obszarach jak handel, operacje oraz utrzymanie taboru. Zmiany organizacyjne i poprawa efektywności procesów jest niezbędna, żeby dostosować się do bardzo konkurencyjnego rynku i stworzyć potencjał do długoterminowego rozwoju biznesu i jego rentowności. Spółka planuje również rewizję planów inwestycyjnych pod kątem ich racjonalizacji i dostosowania do bieżących potrzeb rynkowych.  

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close