Partnerzy portalu

Locotranssped już liczy i udostępnia dane o swoim śladzie węglowym

Choć nie obowiązuje nas jeszcze formalnie raportowanie danych m.in. o emisjach CO2, to ze strony klientów doświadczamy presji, by je udostępniać. Odmowa coraz częściej zamyka drzwi do udziału w przetargu czy kontynuowania współpracy – mówi Katarzyna Prętnicka, Sustainable Development Manager w Locotranssped.

Katarzyna Prętnicka fot. Locotranssped

1 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać raportowanie zrównoważonego rozwoju (w tym śladu węglowego) przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD. Co ona określa i jak odnosi się do zielonej polityki UE? 

– Ambicją UE, zgodnie ze strategią Zielonego Ładu, jest Europa zasobooszczędna i neutralna klimatycznie do roku 2050. Do tego celu wprost odnosi się dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), w polskim tłumaczeniu: dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ma skłonić biznes do większego zaangażowania na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu na ludzi i na planetę, w tym powstrzymania zmiany klimatu, m.in. poprzez obniżenie śladu węglowego z własnej działalności i łańcucha dostaw.

Ze wsparciem finansowym środków unijnych?

– W latach 2021-27 UE przeznaczy 30 proc. swojego budżetu na powstrzymanie zmian klimatu. Natomiast celem tej konkretnej regulacji – CSRD, ale również innych, które objęły w ostatnich latach sektor finansowy i ubezpieczeniowy jest przekierowanie środków prywatnych na transformację biznesu w kierunku zrównoważonym. Środki publiczne nie wystarczą, a zatem także firmy mają inwestować w rozwiązania służące dekarbonizacji gospodarki, ochronie przyrody i praw człowieka. 

Obowiązkowe raportowanie ma zwiększyć transparentność przedsiębiorstw w ich działaniach i mobilizować do wyznaczania coraz ambitniejszych celów i ich realizacji. Firmy w swoich raportach ESG będą musiały nie tylko raportować podjęte już działania, ale także opracować i ujawniać plany finansowe i inwestycyjne służące przejściu na zrównoważoną gospodarkę. A to wszystko w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C, zgodnie z założeniami Porozumienia paryskiego. 

Rozwińmy skrót ESG…

– Wywodzi się z języka angielskiego i jest skrótem pochodzącym od trzech słów: Environmental, Social i Governance, czyli: środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład zarządczy w spółce. Raport w zakresie zrównoważonego rozwoju, mówiąc w dużym uproszczeniu, ma odzwierciedlać wpływ działalności firmy na te trzy obszary oraz zależność spółki, jej kondycji finansowej, od czynników środowiskowych i społecznych, odporność na wynikające z nich ryzyka i gotowość na wykorzystanie szans. Mówimy tu nie tylko o kwestiach środowiskowych, ale także o prawach człowieka, w tym prawach pracowniczych i szeroko rozumianej etyce biznesu- przeciwdziałaniu korupcji, czy uczciwych praktykach płatniczych. 

Co w tym nowego?

– Dotychczas do ujawniania wybranych danych ESG (tzw. informacji niefinansowych) były zobowiązane duże spółki giełdowe. Raporty zrównoważonego rozwoju publikowało także dobrowolnie wiele innych przedsiębiorstw, budując w ten sposób przewagę konkurencyjną w oparciu o renomę odpowiedzialnej, etycznej firmy. Natomiast dyrektywa CSRD nakłada obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju na dużo większą grupę przedsiębiorstw. Wprowadza jednolite standardy raportowania, a wraz z nimi szereg wskaźników i mierników. Także odpowiedzialność – nie tylko za własne operacje, ale za cały łańcuch wartości, w tym: dostawców, podwykonawców, klientów raportującej spółki. Wszystko w imię zwiększania transparentności i wiarygodności prezentowanych informacji i walki z greenwashingiem.

Kogo obowiązuje bardziej powszechne raportowanie?

– Począwszy od stycznia br. duże spółki giełdowe, zatrudniające 500 pracowników i osiągające 50 mln euro obrotu netto i/lub 25 mln euro sumy bilansowej. Od 2025 r. obowiązek ten obejmie wszystkie duże spółki, tj. spełniające dwa z trzech kryteriów. Są nimi: zatrudnianie co najmniej 250 pracowników, 50 mln euro obrotu netto lub 25 mln euro aktywów. 

Mniejsze firmy mogą spać spokojnie?

– Też nie. Małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie zatrudniające powyżej 10 pracowników będą zobowiązane do raportowania od 2027 r. (dane za rok 2026). Co bardzo istotne, na ujawnianie danych o zrównoważonym rozwoju muszą przygotować się także firmy nie objęte bezpośrednio dyrektywą CSRD, w tym MŚP nie notowane na giełdzie, gdyż ich klienci w swoich raportach będą musieli podawać informacje o łańcuchu wartości, a w konsekwencji zwrócić się o szereg danych do swoich dostawców, czy podwykonawców.

Jak przygotować się do tych obowiązków?

– To, na jakich zasadach będziemy sporządzać sprawozdania (finalnie badane przez biegłego rewidenta) i jakie informacje ujawniać, opisują europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, w skrócie ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Obejmują dwa standardy ogólne, pięć środowiskowych, cztery społeczne i jeden dotyczący ładu zarządczego. 

Trzeba jednak podkreślić, że jest to lektura wymagająca. Jeśli nasza firma stawia pierwsze kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, warto zacząć od podstaw, zdobyć wiedzę, przeszkolić kadrę zarządzającą i pracowników. Dopiero wówczas przeanalizować działalność firmy przez pryzmat ESRS, przeprowadzić tzw. badanie podwójnej istotności. Jest to złożony i wieloetapowy proces. Dla nas ważną lekcją była także certyfikacja Ecovadis. Sam proces przygotowania firmy do  tej oceny pomaga poznać aspekty zrównoważonego rozwoju, wdrożyć i udoskonalić procesy, zebrać wskaźniki…

Ile to kosztuje? Warsaw Enterprise Institute wylicza, że obowiązkiem składania raportów CSRDw tym roku będzie objętych ponad 3650 polskich firm, a więc 22 razy więcej niż rok wcześniej. Raportowanie to będzie „bardzo pracochłonne, a przez to kosztowne”, przy czym koszty poniosą także firmy nieobjęte bezpośrednio CSRD. WEI wylicza, że sektor MŚP – partnerzy dużych przedsiębiorstw – poniesie rocznie wydatek 8 mld zł oraz jednorazowe koszty do 1,4 mld zł. Jeżeli szacunki są poprawne, na średnią i małą firmę przypadnie dodatkowy koszt ok. 5 tys. zł

Czy Locotranssped jest już objęte obowiązkiem dyrektywy o ESG?

– Nie podlegamy bezpośrednio pod CSRD. Jednak odczuwamy już bardzo mocno skutki tej dyrektywy i innych regulacji na rzecz zrównoważonego rozwoju wprowadzanych w różnych krajach UE, czy Wielkiej Brytanii. Będąc ogniwem w łańcuchach dostaw naszych klientów, jesteśmy pytani przez wszystkich dużych klientów o kwestie ESG, w tym np. o warunki pracy kierowców, działania na rzecz przeciwdziałania korupcji, czy stosowanie paliw alternatywnych.

Pytają też o konkretne dane o emisjach CO2?

– Tak, to jedna z wielu i rzeczywiście bardzo istotnych informacji, której oczekują od nas klienci. Odmowa dostarczenia takich danych coraz częściej zamyka drzwi do udziału w przetargu czy kontynuowania współpracy z klientem.

W Locotranssped liczycie emisje CO2 we wszystkich trzech zakresach, tj. emisje bezpośrednie floty własnej (zakres 1) i pośrednie zakupionej energii (zakres 2) i łańcucha dostaw (zakres 3)?

– Tak. Liczymy je zarówno w skali całej naszej organizacji, jak i usług. Wykorzystujemy w tym celu certyfikowaną platformę „Envirly” i narzędzia dostępne na rynku, które usprawniają ten proces. Niewątpliwie wyzwaniem dla firm działających w oparciu o podwykonawców, jak w naszym przypadku, jest pozyskanie danych pierwotnych, głównie dotyczących ilości i rodzaju spalonego paliwa, aby nasze obliczenia były jak najbardziej precyzyjne i nie przeszacowane. Wskazuje to pośrednio, że choć system raportowania ESG nie obowiązuje ani nas, ani podwykonawców, to już jest wdrażany przez nas. 

A jakie zakładacie plany dekarbonizacji, tj. ograniczanie emisji?

– Naszą odpowiedzią na konieczność obniżania emisji w transporcie jest transport intermodalny, bazujący na połączeniu kolejowym z Łodzi do Rotterdamu. W zależności od parametrów trasy, długości pierwszej i ostatniej mili – pozwala on zredukować emisje o ok. 70 proc. Zakładamy zwiększenie udziału transportu intermodalnego w strukturze przychodów firmy, co umożliwi nam zmniejszenie wskaźników intensywności emisji. W dalszej perspektywie będziemy się starali możliwie obniżyć emisje z pierwszej i ostatniej mili- monitorujemy rynek paliw alternatywnych, liczymy na wprowadzenie na polski rynek m.in. HVO.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close