Partnerzy portalu

Grupa Luka Koper osiągnęła dobre wyniki w 2023 r.

Grupa Luka Koper zakończyła kolejny bardzo udany rok. Osiągnięte wyniki biznesowe przekroczyły oczekiwania, większość wskaźników finansowych przekroczyła wskaźniki zaplanowane na 2023 rok, a nowe kamienie milowe w przeładunkach statków osiągnięto z rekordami we wszystkich kluczowych segmentach towarowych.

fot. Luka Koper

Przychody netto ze sprzedaży w zeszłym roku wyniosły 312,8 mln euro i ukształtowały się na poziomie przychodów osiągniętych w roku 2022. Przychody wzrosły o 20 mln euro w związku ze zwiększonymi przeładunkami statków kontenerów i samochodów, większym zakresem usług napełniania i opróżniania kontenerów, usług dodatkowych i wyższych cen, natomiast w związku z normalizacją sytuacji na światowym rynku logistycznym i krótszym składowaniem towarów w magazynach przychody z tytułu opłat za składowanie spadły o 21 mln euro.

Zysk operacyjny (EBIT) w 2023 roku wyniósł 60,9 mln euro, czyli o 76 proc. więcej niż planowano, na co wpływ miały wyższe przychody netto ze sprzedaży oraz niższe koszty materiałów, robocizny i amortyzacji. Pomimo tego oczekiwano, że zysk operacyjny (EBIT) będzie niższy od osiągniętego w 2022 roku, głównie ze względu na niższe przychody z tytułu opłat za magazynowanie oraz wyższe o 23,3 mln EUR koszty operacyjne, które są efektem presji inflacyjnej, dodatkowego zatrudnienia oraz zmian w strukturze zatrudnienia.. Osiągnięto również zysk przed amortyzacją (EBITDA), wyższy o 37 proc. od planowanego, który za 2023 rok wyniósł 93,7 mln euro.

Zysk netto grupy w 2023 roku wyniósł 56,4 mln euro i przekroczył planowany o 75 proc. Na przekroczenie planowanego zysku operacyjnego netto wpłynął także dodatni wynik z finansowania w wysokości 4,7 mln euro, czyli o 51 proc. więcej w porównaniu do 2022 roku. Osiągnięty zysk operacyjny netto nie osiągnął poziomu z 2022 roku ze względu na obniżenie opłat za magazynowanie wolumenowe.

Rekordowa przepustowość w różnych segmentach produktowych

W 2023 roku Port Koper osiagnął rekordowe wolumeny przeładunków w obu strategicznych grupach towarowych – kontenerach i samochodach, a także w terminalu pasażerskim, terminalu chłodniczym i terminalu ładunków płynnych. W segmencie kontenerowym w 2023 roku przeładowano 1 066 093 jednostek kontenerowych (TEU), czyli o 5 proc. więcej niż w 2022 roku. Przeładunek samochodów w 2023 roku wyniósł 916 728 samochodów (w sztukach), czyli o 14 proc. więcej niż w roku 2022. dzięki temu Port wzmocnił pozycję i potwierdził prymat wśród portów północnego Adriatyku (kontenery) i Morza Śródziemnego (samochody). Terminal pasażerski przyjął w 2023 roku 120 553 pasażerów, pobijając rekord z 2019 roku, kiedy to port obsłużył 115 581 pasażerów.

Zwiększone napięcia geopolityczne po raz kolejny zwiększają niepewność co do krótkoterminowych perspektyw

Sytuacja w logistyce i łańcuchach dostaw uległa dalszemu pogorszeniu wraz z początkiem ataków na Morzu Czerwonym, co ma wpływ na wszystkie zainteresowane strony w logistyce, w tym na końcowych odbiorców towarów w produkcji przemysłowej, zależnych od transportu zagranicznego przez Kanał Sueski. W związku z przekierowaniem statków po Afryce czas tranzytu wydłużył się średnio o 10 do 14 dni, dlatego większość spedytorów z Dalekiego Wschodu dociera do Kopru z opóźnieniem. Dłuższy czas tranzytu wpływa również pośrednio na statki przewożące ładunki przez Morze Śródziemne za pośrednictwem portów przeładunkowych (hubów). W grudniu 2023 roku nie odnotowano znaczących wpływów na działalność gospodarczą, a w związku ze wspomnianym nierównomiernym rozkładem przybyć ładunków wystąpią opóźnienia w zawinięciu statków lub ładunków przełożyło się na realizację miesięcznych planów przeładunkowych w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku.

Kontynuacja projektów rozwojowych również w 2024 roku

W 2023 roku Grupa przeznaczyła na inwestycje 41,5 mln euro i zakończyła kilka ważnych projektów, takich jak: zagospodarowanie miejsc do przechowywania samochodów na obszarze kasety 5A, budowa nowych punktów przeładunku kontenerów chłodniczych, budowa nowego zewnętrzny terminal ciężarowy przy wejściu do Sermina oraz modernizacja portowych systemów przeciwpożarowych i energetycznych. Wyznaczony trend inwestycyjny Luki Koper jest kontynuowany także w tym roku. Trwa budowa 12. nabrzeża statku dla drobnicy, trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zautomatyzowany magazyn 54 wyrobów stalowych oraz dokumentacja i uzyskanie pozwoleń na rozbudowę północnej części pirsu I oraz zagospodarowanie terenów pod potrzeby w przygotowaniu jest także terminal kontenerowy.

„W 2024 roku będziemy kontynuować realizację najważniejszych projektów, które zdefiniowaliśmy w przyjętym niedawno strategicznym biznesplanie do 2028 roku. Do najważniejszych inwestycji należy rozbudowa terminalu kontenerowego na pierwszym pirsie, co umożliwi zwiększenie przepustowości do 1,75 mln TEU rocznie. Trwa już kilka inwestycji związanych z transformacją cyfrową i klimatyczną oraz samowystarczalnością energetyczną, m.in montaż elektrowni fotowoltaicznych na dachach magazynów” – powiedziała Nevenka Kržan, Prezes Zarządu Luk, podczas ogłoszenia wyników biznesowych.

Możliwości współpracy gospodarczej polskiej branży logistycznej z adriatyckim portem będą tematem konferencji „Logistics Business Days in Port Koper”, która odbędzie się 24-25 kwietnia w Portorož w Słowenii. Wydarzenie to będzie wyjątkową okazją do przyjrzenia się nowym perspektywom branży TSL na Korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Zapraszamy już dziś do zarejestrowania uczestnictwa w konferencji, by skorzystać z oferty Early bird. Program konferencji i informacje organizacyjne znajdą państwo na stronie wydarzenia – LOGISTICS DAYS IN PORT KOPER / LUKA KOPER

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close