Partnerzy portalu

Przewozy grup ładunków w II kwartale 2023 r.

W II kwartale 2023 r. przewieziono 54,8 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową na poziomie 14,8 mld tonokilometrów. Te wyniki są mniejsze odpowiednio o 5,8 mln ton i 1,3 mld tonokilometrów w porównaniu do I kwartału 2023 r. Przyczyną jest przede wszystkim znaczny spadek w przewozach węgla kamiennego z 22,5 mln ton w I kwartale 2023 r. do 17,1 mln w II kwartale 2023 r (mniej o 23,9%).

W największej grupie towarów przewożonych koleją, tj. węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, odnotowano wyraźny spadek przewożonych ładunków z 22,8 mln ton w I kwartale 2023 do 17,4 mln ton (spadek o 23,7%) w II kwartale 2023 r. W podgrupie węgiel kamienny masa tego surowca spadła o 5,4 mln ton w porównaniu z I kwartałem obecnego roku. Tak niski poziom przewozów ładunków z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny ostatni raz miał miejsce w drugim kwartale 2020 r.

Pomimo spadku przewozów, w dalszym ciągu towary z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny z udziałem w rynku 31,7% pod względem masy miały największy udział w przewozach kolejowych. W porównaniu do I kwartału 2023 r. udział tej grupy spadł o blisko 6 punktów procentowych.

Udział ładunków z drugiej największej grupy towarów, rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa, wyniósł odpowiednio 26,6% wg przewiezionej masy (wzrost o 3,4 punktu procentowego w porównaniu do I kwartału 2023 r.) i 24,9% wg wykonanej pracy przewozowej (wzrost o 3,2 punktu procentowego w porównaniu do I kwartału 2023 r.). W wartościach bezwzględnych w ramach przewozów ładunków z tej grupy w II kwartale 2023 r. przewieziono 14,6 mln ton i wykonano pracę przewozową na poziomie 3,7 mld tonokilometrów.

W grupie ładunków produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa odnotowano spadek masy przewożonych ładunków w stosunku do I kwartału 2023 r. o 0,7 mln ton (o 32% mniej), z czego o 0,5 mln ton spadł transport towarów z podgrupy zboża (o 29% mniej). W grupie produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe odnotowano spadek o 0,2 mln ton, a w grupie chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe  – spadek o 0,1 mln ton w stosunku do I kwartału obecnego roku.

Ładunki, których przewozy wzrosły w stosunku do I kwartału 2023 r., należą do podgrupy kruszywo, piasek, żwir, gliny (wzrost o 1,6 mln ton). Podgrupa ta należy do grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa, w której ze względu na spadek przewozów rud żelaza odnotowano wzrost przewozów jedynie o 0,5 mln ton. W grupie wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych odnotowano wzrost przewozów o 0,3 mln ton, na co wpływ miał wzrost przewozów w podgrupach: cement, wapno, gips (o 0,2 mln ton) oraz o 0,1 mln ton w podgrupie pozostałe materiały budowlane. W przypadku innych grup zmiany wielkości masy nie przekraczały 100 tysięcy ton.

„Zmniejszenie przewozów towarów takich jak węgiel czy kruszywa i jednoczesny brak możliwości zastępowania tych ładunków innymi, związanymi np. z produktami wysokoprzetworzonymi czy produktami spożywczymi to sytuacja, która może wpływać na opłacalność przewozów. Dlatego kolej, jako nieskoemisyjny środek transportu, powinna wykorzystać swoją szansę w obliczu aktualnych zmian na rynku, takich jak np. zawieszanie jednych i uruchamianie nowych kierunków przepływu towarów np. pomiędzy krajami bałtyckimi a Europą Zachodnią,  rozwijający się segment przewozów przesyłek kurierskich czy przewozy produktów rolnictwa, Największą przewagą kolei zawsze pozostanie, możliwość jednorazowego transportu ładunków o masie 2–3 tys. ton. Taki przewóz wymaga znacznie mniejszego zaangażowania osób i środków niż w przypadku transportu drogowego. Te atuty powinna wspomóc większa elastyczność sektora kolejowego i cyfryzacja tej gałęzi transportu” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W II kwartale 2023 r. 65,1% masy towarów przewiezionych było w komunikacji krajowej, a pozostałe 34,9% w komunikacji międzynarodowej (18,2% w imporcie, 13,4% w eksporcie, a 3,3% w tranzycie). Według pracy przewozowej było to odpowiednio 56% w komunikacji krajowej, 19,8% w imporcie, 16,2% w eksporcie oraz 8,1% w tranzycie. Udział komunikacji krajowej i międzynarodowej pozostaje po pierwszym półroczu 2023 r. na podobnym poziomie jak w całym 2022 r.

Transport towarów koleją w pierwszym półroczu 2023 r. wskazuje na znaczące spadki w wielu grupach ładunków – w niektórych z nich, takich jak: wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane;  drewno wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania; meble, pozostałe wyroby gotowe, spadki w masie transportowanych ładunków wynosiły ponad 50% w stosunku do I półrocza 2022 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close