Partnerzy portalu

Sytuacja międzynarodowa zmusiła przewoźników do zmiany kierunków transportu towarów

W I kwartale 2023 r. pociągi towarowe w Polsce przewiozły 60,5 mln ton ładunków. Najwięcej, bo niemal 38% tej masy stanowiły towary z grupy „węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny”. Największa zmiana w udziałach rok do roku miała miejsce w grupie „produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa”. W I kwartale 2022 r. udział tej grupy stanowił 1,6% przewiezionej masy towarów, zaś w pierwszym kwartale 2023 r. udział ten wzrósł o 2 punkty procentowe.

W I kwartale 2023 r. w porównaniu do I kwartału 2022 r. całkowita masa przewiezionych towarów spadła o 2,8%, a praca przewozowa wzrosła o 9,8%. Kwartalna wielkość przewiezionej masy towarów jest najniższa od II kwartału 2021 r. Sytuacja, w której spada przewieziona masa towarów i jednocześnie rośnie praca przewozowa oznacza, że pociągi przewoziły mniejsze ładunki na dalsze odległości (o czym świadczy wzrost średniej odległości przewozu 1 tony towarów z 235 km w I kw. 2022 r. do 265 km w I kw. 2023 r.).

W I kwartale 2023 r. przewieziono najwięcej ładunków z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Masa ładunków z tej grupy (22,8 mln ton) stanowiła 37,7% masy towarów przewiezionych ogółem koleją w I kwartale 2023 r. W stosunku do I kwartału 2022 r. udział tej grupy spadł o 1,6 punktu procentowego, a w wartościach bezwzględnych masa ładunków była mniejsza o 1,6 mln ton (6,7%). Węgiel kamienny stanowił 98,5% masy przewiezionej w ramach grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, tj. 22,5 mln ton. Praca przewozowa w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny w I kwartale 2023 r. wyniosła niecałe 5 mld tonokilometrów, tj. o 25,7% więcej niż I kwartale 2022 r. Dane te wskazują, że transport węgla kamiennego odpowiadającego za 98% pracy przewozowej w I kwartale 2023 r. najczęściej realizowany był w relacjach przekraczających kilkaset kilometrów. Średnia odległość przewozu 1 tony towaru dla tej podgrupy w I kwartale 2022 r. wyniosła 162 km, a w I kwartale 2023 r. wzrosła do 218 km.

Rozkład udziałów grup poszczególnych towarów w przewozach w I kwartale 2023 r. pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do IV kwartału 2022 r. Największa zmiana miała miejsce w grupie produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa. W I kwartale 2022 r. udział masy tej grupy stanowił 1,6% przewiezionej masy ogółem, zaś w pierwszym kwartale 2023 r. udział ten wzrósł o 2 punkty procentowe. Największy wzrost udziału w pracy przewozowej w I kwartale 2023 r. miał miejsce w przypadku grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. W I kwartale 2022 r. odnotowano jej udział na poziomie 27,1%, a w I kwartale obecnego roku jest on o 3,9 punktu procentowego wyższy. Drugą pod względem wzrostu udziału w wykonanej pracy przewozowej była grupa produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa – z udziałem w rynku na poziomie 4,6%, co jest wynikiem o 2,6 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie 2022 r.

„Dane o przewozach grup towarów wskazują, że transport ładunków realizowany jest na większe odległości niż w latach poprzednich. Sytuacja międzynarodowa zmusiła przewoźników do zmiany kierunków transportu wielu towarów. Zmniejszenie transportu do punktów przeładunkowych w bliskim sąsiedztwie z Białorusią czy obwodem królewieckim, czy też uruchomienie dostaw niektórych surowców z wykorzystaniem dróg morskich, przełożyły się na wyniki transportowe. Polska kolej znajduje się w zupełnie innym położeniu niż jeszcze rok temu. Wojna za wschodnią granicą silnie oddziałuje na wyniki przewozowe, zarazem wymagając od przewoźników szukania nowych rozwiązań i kierunków rozwoju, jeśli przedsiębiorstwa mają uzyskiwać dochody z działalności przewozowej” – komentuje wyniki przewozowe dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Największe spadki w wartościach bezwzględnych w porównaniu I kwartału 2023 r. do analogicznego okresu roku ubiegłego wg masy przewiezionych koleją towarów, poza grupą węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, miały miejsce w grupach: towary nieidentyfikowalne – spadek w masie przewiezionych ładunków o 0,7 mln ton, oraz rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa – spadek o 0,6 mln ton. Największy zaś wzrost, oprócz w grupie produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa, miał miejsce w przypadku grupy koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi – i wyniósł on 0,5 mln ton.

Udział przewozów kolejowych w komunikacji międzynarodowej w I kwartale 2023 r. stanowił 37,7% wg przewiezionej masy towarów i 46,6% wg wykonanej pracy przewozowej. W I kwartale 2022 r. udział przewozów międzynarodowych w transporcie towarów wynosił 35,5% wg przewiezionej masy towarów i 43,4% wg zrealizowanej pracy przewozowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close