Partnerzy portalu

Znane jest nowe rozdanie środków z CEF na projekty transportowe

Komisja Europejska wybrała 107 projektów inwestycji w infrastrukturę transportową (spośród 353 projektów złożonych), które otrzymają ponad 6,2 mld euro dotacji UE z instrumentu CEF („Łącząc Europę”). Ponad 80 proc. środków zostanie przeznaczone na wsparcie zadań, które zapewniają „wydajniejszą, bardziej ekologiczną i inteligentniejszą sieć kolejową, żeglugę śródlądową i szlaki morskie wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)

Ponadto projekty wzmocnią korytarze solidarnościowe UE – Ukraina, utworzone w celu ułatwienia eksportu i importu Ukrainy. W szczególności dotyczy to projektów zgłoszonych przez polskie instytucje i przedsiębiorstwa. Ponadto beneficjenci w Polsce otrzymają część dofinansowania projektów przyznanych kilku krajom. Finansowanie UE będzie miało formę dotacji, które zostaną wykorzystane do współfinansowania całkowitych kosztów projektu.

Ogólne informacje

Instrument finansowy CEF na lata 2021-2027 ma budżet 25,8 mld euro na dotacje na współfinansowanie projektów TEN-T w państwach członkowskich UE.  Od 2014 r. środkami CEF w sektorze transportu wsparto prawie 1300 projektów o łącznej wartości 29,4 mld euro.

Bieżący instrument „Łącząc Europę” zakłada możliwości finansowania szerszego zakresu, tj. z zakresu „mobilności wojskowej”. Do 21 września br. otwarte jest zaproszenie do składania wniosków tego typu. Ponadto do 7 listopada br. można składać wnioski dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych. Kolejne zaproszenia do składania wniosków z puli CEF zostaną ogłoszone pod koniec września.

Projekty kolejowe

Zgodnie z komunikatem KE, obecnie do finansowania priorytetowo potraktowano główne transgraniczne połączenia kolejowe wzdłuż sieci bazowej TEN-T. Należą do nich m.in. tunel bazowy Brenner(połączenie Włoch i Austrii), Rail Baltica (połączenie trzech państw bałtyckich i Polski z resztą Europy), a także odcinek transgraniczny między Niemcami a Niderlandami (Emmerich-Oberhausen).

Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i interoperacyjność unijnego transportu kolejowego, europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)zostanie zainstalowany w pociągach i na liniach kolejowych w: Czechach, Danii, Niemczech, Francji, Austrii i na Słowacji.

Polskie projekty kolejowe

Polscy beneficjenci pozyskają środki na współfinansowanie następujących projektów dotyczących infrastruktury kolejowej:

  • „optymalizację i modernizację przepływów transportowych pod względem przepustowości infrastruktury, interoperacyjności i efektywności usług” przez poprawę kolejowych przejść granicznych Dorohusk/Jagodin oraz Medyka/Mostyska I i Mostyska II. Pula środków wynosi 32,7 mln euro (beneficjent – CUPT), 
  • prace na linii nr 30 Rzeszów – Medyka (47,4 mln euro; beneficjent PKP PLK),
  • prace na głównych liniach pasażerskich (E30 i E65) w województwie śląskim, etap I (linia kolejowa E65, odcinek Zabrzeb – Zebrzydowice – 362 mln euro; beneficjent PKP PLK),
  • prace na odcinku E75 Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwowa), etap I odcinek Białystok – Ełk (etap II) – 285 mln euro; jak zaznaczono, realizacja tego projektu „przyczyni się do terminowego ukończenia zmodernizowanego połączenia kolejowego między Polską a Litwą” (beneficjent PKP PLK).

Ponadto Polska (wraz z pięcioma krajami) będzie realizować program „Cyfrowa platforma dla kolejowych przewozów towarowych”. Projekt ten polega na opracowaniu platformy cyfrowej zgodnej z TAF TSI „służącej wymianie danych między podmiotami zaangażowanymi w łańcuch transportu towarowego. Główną korzyścią projektu będzie lepsza harmonizacja danych i wymiana w kolejowych przewozach towarowych”. Łączna pula – 3,6 mln euro.

Projekty transportu drogowego

Na drogach kilka państw członkowskich UE wdroży inteligentne systemy i usługi transportowe  (ITS), w szczególności współpracujące ITS (C-ITS) na rzecz bezpieczniejszego i wydajniejszego transportu. W przypadku Polski, CUPT jest beneficjentem środków na „modernizację przepływów transportowych pod względem przepustowości infrastruktury, interoperacyjności i efektywności drogowych przejść granicznych między Polską a Ukrainą” – pula 62,3 mln euro. Posłużą do usprawnień przejść: 

  • Jagodyn / Dorohusk – Okopy wzdłuż trasy międzynarodowej E373 (S12 po stronie PL i M07 po stronie UA), 
  • Rava Ruska / Hrebenne trasą międzynarodową E372 (S17 po stronie PL i M09 po stronie UA) oraz 
  •   Krakovets / Korczowa trasą międzynarodową E40 (A4 po stronie PL i M10 po stronie UA). 

Projekty morskie

Porty morskie w Irlandii, Grecji, Hiszpanii, na Łotwie, Litwie, w Niderlandach i Polsce otrzymają środki finansowe na rozwój zasilania energią elektryczną z lądu w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków zacumowanych.

Projekt portu Świnoujście (beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście), otrzyma dofinansowanie 65,9 mln euro na „Budowę zdolności portu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Projekt obejmuje rozwój dostępu morskiego do przyszłej budowy terminalu morskich farm wiatrowych (MFW) w porcie, „położonym na korytarzach sieci bazowej Bałtyk Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk”. Główną korzyścią projektu będzie „wkład w tworzenie infrastruktury transportowej i energetycznej do produkcji zeroemisyjnej energii elektrycznej w basenie Morza Bałtyckiego, budowanie synergii pomiędzy infrastrukturą energetyczną i transportową”, informuje KE.

Projekt ZM Portu Gdańsk „Poprawa infrastruktury portu wraz z analizą wdrożenia niskoemisyjnego systemu OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T” otrzyma dofinansowanie 99,6 mln euro. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji czterech nabrzeży wraz z infrastrukturą kolejową oraz studium dla Onshore Power Facilities (OPS).

Projekty transportu śródlądowego

W celu dostosowania żeglugi śródlądowej do przyszłych wyzwań infrastruktura, wzdłuż transgranicznych dróg wodnych między Francją a Belgią zmodernizowana zostanie Sekwana-Skalda. Modernizowane zostaną również porty śródlądowe na Dunaju i dorzeczach Renu, takie jak Wiedeń i Andernach.

Polska będzie beneficjentem budowy systemu informacji rzecznej (RIS), do zarządzania korytarzami transportu śródlądowego. Głównymi korzyściami projektu będzie „poprawa usług informacji rzecznej oraz zwiększenie wydajności, konkurencyjności i lepszego połączenia żeglugi śródlądowej z innymi rodzajami transportu”. Łączna pula dofinansowania dla 14 krajów to 18,2 mln euro.

Projekty lotnicze

Kilka państw członkowskich otrzyma wsparcie dla europejskich projektów zarządzania ruchem lotniczym w celu zwiększenia efektywności transportu lotniczego i utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Polska (wraz z Belgią, Litwą i Łotwą) otrzymają 24 mln euro dofinansowania na projekt „VIrtual CEntres”. Chodzi o wdrożenie po raz pierwszy w Europie i na świecie koncepcji delegowania kontroli ruchu lotniczego „za pośrednictwem koncepcji wirtualnego centrum z wykorzystaniem architektury Y”. 

Polska (wraz z 21 krajami) pozyska środki (łączna pula 71,3 mln euro) na wdrożenie projektu zakładającego zsynchronizowanie i modernizację zarządzania ruchem lotniczym. Ponadto spółka CPK otrzyma dofinansowanie 63,6 mln euro na komponent kolejowy  „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości na Morze Północne – Bałtyk na odcinku Warszawa – Łódź Niciarniana”. 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close