Partnerzy portalu

Nowe zagrożenia wymuszają aktualizację unijnej strategii ochrony przestrzeni morskiej

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przyjęli wczoraj komunikat w sprawie „Wzmocnionej strategii UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego” (EUMSS). Przyjęli też zaktualizowany plan działania, za pomocą którego strategia będzie wdrażana.

fot. Pixabay

Ma ona zapewnić „pokojowe wykorzystanie mórz i ochronę przestrzeni morskiej przed nowymi zagrożeniami, a także ma przyczynić się do ściślejszej współpracy między władzami cywilnymi i wojskowymi, zwłaszcza poprzez wymianę informacji”. W ten sposób rozszerza szereg ustaleń unijnej strategii bezpieczeństwa morskiego przyjętej w 2014 r., bowiem okazuje się, że w tym okresie pojawiły się nowe zagrożenia.

Założenia

Bezpieczeństwo morskie „ma zasadnicze znaczenie dla UE i jej państw członkowskich”, przypomina KE w komunikacie. Państwa członkowskie Unii razem tworzą największą wyłączną strefę ekonomiczną na świecie, a gospodarka UE w dużym stopniu zależy od bezpiecznych i chronionych oceanów. Ponad 80 proc. światowego handlu odbywa się drogą morską, a ok. 2/3 światowych zasobów ropy naftowej i gazu wydobywane jest z dna morskiego lub przewożone drogą morską. Aż 99 proc. globalnych przepływów danych odbywa się za pośrednictwem kabli podmorskich. W związku z tym „światowe baseny morskie muszą być bezpieczne, aby uwolnić cały potencjał oceanów i zrównoważonej niebieskiej gospodarki”. Dlatego też UE zamierza wzmocnić zakres narzędzi, jakimi dysponuje, aby promować bezpieczeństwo morskie, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Nowe zagrożenia

Największymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa morskiego pozostają istniejące od dawna nielegalne takie działania, jak: piractwo, zbrojne napaści na morzu, przemyt migrantów, handel ludźmi, bronią i narkotykami, a także terroryzm. Od 2014 r. wzrosła jednak skala zagrożeń i wyzwań, którym trzeba stawić czoła, stwierdza KE. Chodzi m.in. o rosnącą konkurencję geopolityczną, zmiany klimatu i degradację środowiska morskiego czy ataki hybrydowe i cyberataki.W szczególności „Ostatnie wydarzenia geopolityczne, takie jak agresja wojskowa Rosji wobec Ukrainy, wyraźnie pokazują, że UE musi zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zdolność działania nie tylko na własnym terytorium i swoich wodach, lecz także w swoim sąsiedztwie i poza nim”.

Rozwiązania

UE skupia obecnie swoje działania na sześciu celach strategicznych:

– Intensyfikacji działań na morzu. Obejmują one organizację ćwiczeń morskich na poziomie UE, dalszy rozwój działań straży przybrzeżnej w europejskich basenach morskich, wyznaczenie nowych obszarów morskich „będących przedmiotem zainteresowania w celu realizacji koncepcji skoordynowanej obecności na morzu”;

Pogłębieniu współpracy z partnerami, tj. między UE a NATO oraz „ze wszystkimi odpowiednimi partnerami międzynarodowymi, aby przestrzegać opartego na zasadach ładu na morzu, a zwłaszcza postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza”;

– Wiodącej rola w orientacji w przestrzeni morskiej. Działania obejmują wzmocnienie nadzoru przybrzeżnych i morskich statków patrolowych oraz wzmocnienie wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE); 

– Zarządzaniu ryzykiem i zagrożeniami. Działania te obejmują prowadzenie regularnych ćwiczeń morskich z udziałem podmiotów cywilnych i wojskowych, monitorowanie krytycznej infrastruktury morskiej i statków oraz ich ochronę przed zagrożeniami fizycznymi i cybernetycznymi (również statków pasażerskich), a także zwalczanie niewybuchów i min na morzu;

– Zwiększaniu zdolności – chodzi o opracowanie wspólnych wymogów w zakresie technologii obronnych w przestrzeni morskiej, intensyfikację prac nad takimi projektami jak Europejska korweta patrolowa (nowa klasa okrętów wojennych) oraz poprawę zdolności zwalczania okrętów podwodnych;

– Kształceniu i szkoleniu – podnoszących kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa hybrydowego i cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza ludności cywilnej.

Kolejne działania

Komisja i Wysoki Przedstawiciel zwracają się do państw członkowskich o zatwierdzenie strategii i jej wdrożenie. Komisja i Wysoki Przedstawiciel przedstawią sprawozdanie z postępu prac w ciągu trzech lat od zatwierdzenia zaktualizowanej strategii przez Radę Unii Europejskiej.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close