Partnerzy portalu

Po dwóch latach spadku, w 2021 r. kolejowy transport towarowy w UE wzrósł

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi w Unii Europejskiej wykonali pracę przewozową 399,7 mld tkm, czyli większą o 2,2 proc. niż w przedcovidowym 2019 r. i o 8,7 proc. w porównaniu z 2020 r. Była ona jednak nieco mniejsza niż w rekordowym 2018 r. (400,2 mld tkm).

Po dwóch latach spadku, w 2021 r. kolejowy transport towarowy w UE wzrósł

Nie wszystkie kraje odnotowały w ub. roku ożywienie w przewozach kolejowych, w siedmiu państwach członkowskich UE transport towarowy zmniejszył się w latach 2020–2021. Polska utrzymała drugą w UE pozycję pod względem udziału w łącznej pracy przewozowej w UE. Dane te dostarcza w najnowszym zestawieniu Eurostat. Nie obejmują one statystyk kolei z Belgii, „ze względu na ich poufność”.

Trend

W latach 2012–2016 poziom kolejowego transportu towarowego w ujęciu pracy przewozowej (w tonokilometrach) był raczej stabilny, bowiem wahał się od -0,9 do +1,7 proc.. Wzrósł w 2017 i 2018 r. (+3,1 i +3 proc.), osiągając szczytowy poziom 400 mld tkm w 2018 r. Natomiast w latach 2019 i 2020 praca przewozowa spadła, odpowiednio o 2,2 i 6,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii covid-19, kraje członkowskie wprowadziły od marca 2020 r. środki ograniczające, przypomina Eurostat. „Ograniczenia te miały znaczący wpływ na kolejowy transport towarowy, choć na niższym poziomie niż w przypadku kolejowego transportu pasażerskiego”.
Ożywienie wystąpiło w 2021 r., bowiem praca przewozowa wzrosła o 8,7 proc. w porównaniu rok/roku, „prawie osiągając” wysoki poziom z 2018 r.
Pierwsze oznaki ożywienia można było zaobserwować już w IV kwartale 2020 r. (+5,1 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego), a tendencja ta stopniowo utrzymywała się we wszystkich kwartałach 2021 r. Najwyższą dynamikę wzrostu w kolejowych przewozach towarowych odnotowano w II kwartale 2021 r. (+20,5 proc.), a następnie w III kwartale (+8 proc.).

Liderzy wzrostu

Niemcy miały zdecydowanie największy wkład w łącznych wynikach kolejowego transportu towarowego w UE – w 2021 r. przewoźnicy z tego kraju wykonali pracę przewozową 123 mld tkm, co stanowiło ok. o 31 proc. całkowitej pracy kolei cargo w UE. Na kolejnych miejscach znalazły się Polska, z wynikiem 54 mld tkm (13,5 proc. łącznej pracy w UE) i Francja – 36 mld tkm (9 proc.). Na drugim końcu skali znalazły się: Grecja, Luksemburg i Irlandia, które odnotowały w 2021 r. pracę przewozową mniejszą niż 1 mld tkm. Dwa kraje kandydujące, Czarnogóra i Macedonia Północna, zgłosiły w 2021 r. mniej niż pół miliarda tonokilometrów.

W latach 2020–2021w siedmiu państwach członkowskich UE kolejowy transport towarowy odnotował spadek. Są to: Dania (-18,9 proc.), Portugalia (-18,3 proc.), Litwa (-8,2 proc.), Łotwa (-7,7 proc.), Irlandia (-5,2 proc.), Chorwacja (-3,3 proc.) i Węgry (-2,1 proc). Podobna była tendencja w krajach kandydujących (w Turcji spadek o 4,7 proc., w Czarnogórze o 2,5 proc.).
Wyniki pracy przewozowej transportu kolejowego we wszystkich pozostałych krajach poprawiły się w latach 2020-2021. Największy wzrost wystąpił w Estonii (+22,9 proc.), a następnie w Hiszpanii (+20,3 proc.), na Słowacji (+18,6 proc.), we Włoszech (+15 proc.), w Niemczech (+13,5 proc.), we Francji (+13,3 proc.) i Rumunii (+10,9 proc.).
W wartościach bezwzględnych Niemcy były zdecydowanie krajem o najwyższym wzroście, z 14,7 miliarda tkm wzrostu w latach 2020-2021. Na kolejnych miejscach uplasowała się Francja, która w tym samym okresie odnotowała wzrost o 4,2 mld tkm.

Dane w ujęciu wolumenowym

Bardziej zróżnicowana była sytuacja na rynku kolejowego transportu towarów w ujęciu tonażowym.
Pięć państw członkowskich UE odnotowało spadek w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. Są to: Dania (-19,5 proc.), Łotwa (-9,5 proc.), Irlandia (-7,6 proc.), Litwa (-4,4 proc.) i Węgry (-1,7 proc.). Chorwacja i Portugalia odnotowały w latach 2020–2021 wzrost woluemnu przewozów, podczas gdy w tych dwóch krajach odnotowano spadek liczby tonokilometrów, co odzwierciedla w pewnym sensie zmniejszenie odległości przejazdów pociągów. Podobny rozwój sytuacji wystąpił w Turcji. Największy wzrost tonażu w porównaniu z 2020 r. zaobserwowano w Estonii (+47,5 proc.), a następnie na Słowacji (+20,1 proc.), w Hiszpanii (+19,5 proc.), Rumunii (+15,5 proc.), Francji i we Włoszech (po +13,8 proc.), Niemczech (+11,7 proc.), Grecji (+11,6 proc.) i Bułgarii (+10,7 proc.). W Polsce był to wzrost o 8,8 proc.
W wartościach bezwzględnych Niemcy były krajem o najwyższym wzroście w latach 2020-2021, z 37 milionami ton, przez Polska – wzrost o 19 mln ton.

Dane relatywne

Inny obraz roli kolei wyłania się, gdy porównać wolumen przewozów w relacji do liczby ludności danego kraju. W takim ujęciu najwyższe wskaźniki w 2021 r. miały trzy kraje bałtyckie: Litwa (18,2 ton na 1 mieszkańca), Estonia (17,5 ton) i Łotwa (11,6 ton). Za nimi uplasowała się Austria (11,4 ton/mieszkańca).
Osiem państw członkowskich UE miało wskaźnik przewozów od 10 do 5 ton na mieszkańca (w tym Polska – ok. 6 ton), osiem innych od 5 do 1 tony, a cztery mniej niż 1 tonę na mieszkańca, najmniej w Grecji i Irlandii (wskaźnik 0,1 tony).
W porównaniu z 2020 r. największy spadek w 2021 r. odnotowały Łotwa i Litwa, odpowiednio -1,1 i -0,9 tony na mieszkańca. W porównaniu z 2011 r. strata w 2021 r. była jeszcze większa dla Łotwy – -17,3 ton na mieszkańca. Natomiast Estonia odnotowała duży wzrost o 5,6 ton na mieszkańca w latach 2020–2021, ale porównując lata 2021 z 2011 r., zaobserwowano znaczny spadek o 18,9 ton na mieszkańca.

Struktura przewozów koleją

W pracy przewozowej kolei w UE dominowały w 2021 r. dwie grupy towarów: rudy metali i inne produkty wydobycia i wydobywania; torf; uran i tor (12,6 proc.), koks i produkty rafinacji ropy naftowej (9,5 proc.), koks i produkty rafinacji ropy naftowej (8,9 proc.) oraz chemikalia, produkty chemiczne i włókna chemiczne; wyroby z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe (8,2 proc.).
Pod względem masy, do głównych rodzajów ładunków zaliczały się: rudy metali i inne produkty górnicze i wydobywcze (15,3 proc.), a przed węglem kamiennym i brunatnym, ropą naftową i gazem ziemnym (11,9 proc.) – która pod względem pracy przewozowej znalazła się dopiero na piątej pozycji (7 proc.).
Metale podstawowe były trzecim pod względem wolumenu ładunkiem transportowanym koleją, z udziałem 9,4 proc., czwartym – koks i produkty rafinacji ropy naftowej (9,2 proc.), a chemikalia, produkty chemiczne i włókna chemiczne; wyroby z gumy i tworzyw sztucznych – piątym (7,6 proc.).

Regionalne koleje cargo

Co 5 lat Eurostat gromadzi dane dotyczące transportu kolejowego w regionach. na poziomie NUTS 2. Eurostat podkreśla jednak, że ze względu na poufność w przypadku kilku regionów nie jest możliwe ujawnienie konkretnych informacji dotyczących ilości/masy towarów załadowanych w tych regionach. Ogólnie, regionalne rozmieszczenie infrastruktury kolejowej jest kształtowane przez szczególne wydarzenia historyczne, rozwój gospodarczy i charakterystykę geograficzną regionów.
Najwyższy poziom kolejowego transportu towarowego odnotowano w grupie regionów skupionych wokół Niemiec i ich sąsiadów. Wiele z tych regionów to centra produkcyjne, w których towary są ładowane na tory kolejowe w celu transportu w obrębie UE, a także do głównych portów UE. Inne, takie jak Hamburg i Holandia Południowa, to regiony z głównymi portami morskimi, w których towary przybywające drogą morską są ładowane na kolej w celu transportu do centrów dystrybucji i/lub produkcji.
Z dostępnych informacji wynika, że najwyższy poziom kolejowego transportu towarowego w 2020 r. odnotowano w niemieckich regionach: Düsseldorfu, Saksonii-Anhalt, Hamburga i Brunszwiku (po 26,9 – 29,9 mln ton towarów), a także w holenderskim regionie Zuid-Holland (18,9 mln ton; tam znajduje się główny port UE w Rotterdamie).

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close