Partnerzy portalu

Wzrosły przeładunki w polskich portach w I połowie 2022 roku

Porty polskie zakończyły pierwszą połowę 2022 roku wzrostem przeładunków o 9,84% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021. Łącznie porty przeładowały 61 533 tys. ton, co było wielkością o 5 515 tys. ton wyższą niż w pierwszej połowie roku 2021.

Porty polskie
fot. Port Gdańsk

Wszystkie porty zanotowały zwiększenie obrotów, z czego największe miało miejsce w Porcie Gdańsk, gdzie przeładunki wzrosły o 18,67% do poziomu 30 339 tys. ton. Wzrost w Gdańsku osiągnięty był głównie za sprawą zwiększonych na dość imponującym poziomie obrotów w grupie paliwa płynne (+44%) oraz węgiel i koks (+46,4%). W przypadku portów Gdynia i Szczecin-Świnoujście zanotowano jednoprocentowe wzrosty, odpowiednio o 1,91% i 2,85%.

W pierwszej połowie bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przeładunki wzrosły w niemal wszystkich analizowanych grupach ładunkowych, za wyjątkiem ładunków innych masowych oraz zbóż.

Od stycznia do czerwca 2022 roku łącznie porty polskie przeładowały 15 759,2 tys. ton paliw płynnych, co było wynikiem o 32,7% większym niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. W Porcie Gdańsk, który jest największym portem paliwowym w Polsce, przeładunki paliw płynnych w pierwszym półroczu br. zwiększyły się aż o 44% do poziomu 11 493,8 tys. ton. Wzrost jest wynikiem utrzymywanej od kilku lat polityki dywersyfikacji, jak i obecnej sytuacji związanej z atakiem Rosji na Ukrainę i ograniczania importu ropy z Rosji i zwiększania importu z innych kierunków. Wzrosty dotyczą głównie przeładunków ropy naftowej w relacji importowej na potrzeby krajowe oraz w tranzycie uzupełniającym do dwóch rafinerii w Niemczech. Wzrost w Porcie Szczecin-Świnoujście dotyczył głównie wzmożonego importu LNG do terminalu w Świnoujściu, chociaż przeładunek pozostałych paliw płynnych także wzrósł. LNG stanowi około 60% przeładunków paliw płynnych w zespole portowym Szczecin-Świnoujście. W pierwszym półroczu br. import LNG zwiększył się o 34,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie port obsłużył 26 statków z LNG, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 18. W Porcie Gdynia natomiast odnotowano zmniejszenie przeładunków paliw o 373,3 tys. ton, co stanowi 28-procentowy spadek w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 roku.

W pierwszej połowie 2022 roku widać wyraźne ożywienie w przeładunkach węgla. Łączna ilość węgla i koksu obsłużona w polskich portach wyniosła 6 314,2 tys. ton (+25,7%). Znacznie zintensyfikowane przeładunki można było zauważyć głównie w II kwartale br., gdyż w I kwartale przeładunki były mniejsze niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Znaczny wzrost przeładunków rudy (+91,9%, +923,5 tys. ton) to w głównej mierze zasługa przeładunków w Porcie Szczecin-Świnoujście, który w pierwszym półroczu 2022 roku przeładował 1 591,7 tys. ton rudy. Do wzrostu przyczyniła się obsługa rudy żelaza pochodzącej z Ukrainy. Ładunek dotarł do portu transportem kolejowym, by dalej drogą morską trafić do docelowego odbiorcy.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku porty polskie przeładowały łącznie 29 034,6 tys. ton drobnicy, co było wynikiem zbliżonym do tego osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrosty zanotował jedynie Port Gdynia (+3,6%), głównie za sprawą zwiększonych obrotów w grupie ładunki toczne. W przypadku Portu Gdańsk oraz Portu Szczecin-Świnoujście obroty zmniejszyły odpowiednio o 0,7% oraz 1,8%.

W minionym półroczu porty polskie przeładowały o 13,7% mniej zbóż niż w pierwszym półroczu 2021 roku. Chociaż należy mieć na uwadze, że spadek zanotowano jedynie w I kwartale, z kolei w drugim kwartale przeładunki wzrosły w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2021 (+13,6%). Na przyszłe wolumeny zboża w polskich portach może mieć wpływ obecnie trwająca wojna w Ukrainie i przeładunek ukraińskiego zboża w portach polskich. W czerwcu miał miejsce pierwszy transport ukraińskiego zboża (konkretnie kukurydzy) ze świnoujskiego portu. W związku z tym transportem we wspomnianym miesiącu Port Szczecin-Świnoujście zanotował 95% wzrost przeładunków w tej grupie ładunkowej w porównaniu do czerwca roku ubiegłego.

Spadek obrotów odnotowano także w grupie inne masowe. Przeładunki w analizowanej grupie ładunkowej wyniosły 3 780,6 tys. ton (-13,4%). Spadki zanotowały dwa porty: Port Gdańsk (-23,9%) i Port Szczecin-Świnoujście (-8,0%). W Porcie Gdynia z kolei obroty w tej grupie ładunkowej wzrosły o 3,9%.

Kontenery

W ubiegłym półroczu wszystkie porty polskie przeładowały łącznie 1 586 664 TEU, co było wynikiem o 1,12% większym w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec roku 2021. Jeśli chodzi o przeładunki kontenerów w największym kontenerowym porcie w Polsce, Porcie Gdańsk, to w pierwszym półroczu przeładunki te wyniosły 1,07 mln TEU, co było wielkością o 2,37% większą niż w analogicznym okresie rok temu. W Porcie Gdańsk istotny udział w obrotach mają transshimpenty do/z Rosji, dlatego też skutki zawieszenia możliwości bookowania ładunków do Rosji przez największych światowych operatorów kontenerowych, w tym Maerska, MSC, CMA CGM, Hapag Lloyda, w pewnym stopniu wpłynęły na przeładunki kontenerów w Porcie Gdańsk. Warto zaznaczyć jednak, że pierwszy miesiąc po ogłoszeniu pierwszych sankcji i zawieszeniu połączeń był mimo wszystko udany dla Portu Gdańsk w marcu br. gdański terminal DCT przeładował rekordową ilość 206 645 TEU (20 -stopowych jednostek ekwiwalentnych), o ponad 9% więcej w porównaniu z poprzednim rekordem terminalu ze stycznia 2020 roku. Pierwszy spadek przeładunków kontenerowych w Porcie Gdańsk zauważalny był w kwietniu, wówczas port odnotował zmniejszenie obrotów o 1,8% w porównaniu z kwietniem 2021, w maju spadek był na poziomie 7,5% w porównaniu do maja 2021, z kolei w czerwcu przeładunki zmniejszyły się jedynie o 0,3%. Należy wskazać, że wstrzymanie przewozów kontenerowych do Rosji nie obejmuje artykułów spożywczych, medycznych i związanych z pomocą humanitarną. Ponadto po ogłoszeniu zawieszenia możliwości nowych bookingów, nadal realizowane były rejsy zabookowane jeszcze przed wojną. Dodatkowo przewozy realizowane są też w celach odzyskania kontenerów, które wciąż są w portach rosyjskich (większość jest pusta).

Przeładunki kontenerów w polskich portach. źrodło: Port Monitor

W Porcie Gdynia przeładunki kontenerowe spadły o 0,13% (-624 TEU). Przy czym spadek odnotował terminal GCT oraz OT Port Gdynia, podczas gdy przeładunki w terminalu BCT wzrosły. W przypadku Portu Szczecin-Świnoujście przeładunki kontenerów spadły aż o 16,1% do poziomu 35 tys. TEU.

Obsługa ładunków w technologii ro-ro

W minionym półroczu łącznie porty polskie obsłużyły o 11,2 tys. jednostek frachtowych więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co przełożyło się na 2,6% wzrost rok do roku. Wzrosty zanotowały dwa porty – Gdynia oraz Gdańsk, podczas gdy w Świnoujściu obroty w tej grupie ładunkowej spadły. W przypadku Portu Gdynia, na wzrost obrotów w grupie ładunki toczne wpływ miało głownie zwiększenie częstotliwości zawinięć operatora Finnlines na linii Gdynia-Hanko. Począwszy od 24 stycznia 2022 Finnlines, zamiast jednej jednostki na linii Gdynia -Hanko, wprowadził dwie mniejsze jednostki, mv Finnkraft i mv Finnhawk, oraz zwiększył liczbę zawinięć do sześciu w tygodniu. Obie jednostki charakteryzują się zbliżoną długością linii ładunkowej, odpowiednio: 1 852 m oraz 1 853 m. W przypadku obsługi aut osobowych łącznie porty zanotowały wzrost na poziomie 20%. Dwucyfrowe wzrosty zanotowano w Porcie Gdynia (+37%) oraz Porcie Świnoujście (+19,5%), w Porcie Gdańsk wzrost wyniósł 9,4%.

Źródło: Port Monitor

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close