Partnerzy portalu

Wzrosło zatrudnienie w sektorze kolejowym w 2019 r.

Tagi: rynek pracy,

Na kolei w 2019 r. pracowało 92 189 osób. To o 970 osób więcej niż rok wcześniej. Największym pracodawcą pozostaje Grupa PKP, której trzy spółki PKP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity zatrudniały na koniec 2019 r. łącznie ponad 64 tys. osób. W sektorze przewozów pasażerskich zatrudnionych było 23 240 osób, w sektorze przewozów towarowych – 28 332 osób.

fot. PKP Intercity

Analizując poziom zatrudnienia u przewoźników pasażerskich w latach 2010 – 2019, wyraźnie zaznaczają się dwie tendencje: od 2010 r. do 2014 r. obserwujemy gwałtowny spadek zatrudnienia (z 26 680 osób w 2010 r. do 22 760 w 2014 r.) a następnie w latach 2015-2018 stabilizację zatrudnienia na poziomie ok. 22 600 osób. W 2019 r. widoczny był wzrost liczby zatrudnionych, który związany był m.in. z pojawieniem się nowych przewoźników na rynku oraz dodatnim bilansem zatrudnienia w większości istniejących spółek.

Poziom zatrudnienia w przewozach towarowych w latach 2010 – 2019 kształtował się następująco: w 2011 r. w porównaniu z rokiem poprzednim obserwujemy gwałtowny spadek liczby zatrudnionych (o ok. 3 tys.), następnie okres stabilizacji na poziomie 32-33 tys. zatrudnionych, w 2015 r. spadek o kolejne 3 tys. osób i w latach 2018-2019 stabilizację na poziomie 28 300 zatrudnionych.

Zatrudnienie w sektorze zarządców infrastruktury w latach 2010 – 2019 podlegało fluktuacjom. W latach 2011 – 2013 nastąpił największy spadek do poniżej 39 tys. zatrudnionych, by później stopniowo do 2016 r. odzyskać poziom z początku dekady i ukształtować się na stabilnym poziomie powyżej 40 tys. zatrudnionych w kolejnych latach.  

Prawie 80% wszystkich zatrudnionych w spółkach wykonujących regularne (rozkładowe) przewozy pasażerskie stanowili pracownicy trzech firm: PKP Intercity (36,3%), POLREGIO (28,9%) i Kolei Mazowieckich (12,5%). Większość przewoźników pasażerskich rynku odnotowała wzrost zatrudnienia. Najwięcej pracowników przyjęto w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – wzrost z 299 do 380 osób (27,1%). Tylko dwie spółki zredukowały liczbę pracowników: PKP SKM w Trójmieście i WKD.

Największy pracodawca na rynku przewozów towarowych – PKP Cargo (61% zatrudnionych) – odnotował ok. 1% spadek liczby pracowników. Największy przyrost liczby nowych pracowników zanotowały spółki Freightliner PL oraz Lotos Kolej. Udział pracowników Grupy DB Cargo, grupy CTL, Lotos Kolej, Kolprem, PKP LHS oraz Pol-Miedź Trans w ogóle zatrudnionych kształtuje się w granicach 3-4%. Pozostałe spółki na rynku zatrudniają w sumie 20% ogólnej liczby pracowników.

Na koniec 2019 r. zarządcy infrastruktury zatrudniali łącznie 40 617 osób. W stosunku do 2018 r. zatrudnienie wzrosło o 319 osób (0,8%). Zmiana ta była spowodowana głównie wzrostem zatrudnienia u największego zarządcy infrastruktury, tj. PKP PLK (267 osób). W spółce tej zatrudnionych jest 96,2% ogółu pracowników zarządców infrastruktury. Wzrost zatrudnienia odnotowała również JSK (wzrost o 23,7%). Nieznacznie spadło zatrudnienie w Infra Silesii.

Struktura wiekowa zatrudnienia u przewoźników pasażerskich w 2019 r. wskazuje na duży udział osób w przedziale 30-50 lat (43,6%) i powyżej 50 roku życia (41,8%). Pracownicy poniżej 30 roku życia stanowili 14,6% zatrudnionych. W odniesieniu do struktury wiekowej maszynistów można zauważyć, że w porównaniu do 2018 r. liczba zatrudnionych na tym stanowisku spadła o prawie 4% w grupie poniżej 30 roku życia. Zwiększyła się natomiast w pozostałych grupach wiekowych – o 11,6% w przedziale 30-50 lat i o 5,8% w przedziale powyżej 50 roku życia. Oznacza to, że luka wśród najmłodszych pracowników powstała w wyniku przejścia tych z nich, którzy w 2019 r. osiągnęli 30 rok życia do przedziału wiekowego 30-50 lat i nie została uzupełniona przez nowozatrudnionych.

Struktura wiekowa zatrudnienia u przewoźników towarowych charakteryzuje się dominującym udziałem maszynistów powyżej 50 roku życia (45%). W porównaniu do 2018 r. udział ten wzrósł o 4%, m.in. za sprawą przejścia części maszynistów ze średniego przedziału wiekowego 30-50 lat do wyższej kategorii wiekowej. Pozytywnie należy odebrać wzrost zatrudnienia maszynistów poniżej 30 roku życia z 7% w 2018 r. do 9% w 2019 r. Duży udział osób powyżej 50 lat w ogólnej liczbie pracowników może prowadzić do powstania luki pokoleniowej, co może mieć negatywny wpływ na dostępność maszynistów na rynku pracy, a co za tym idzie na funkcjonowanie przewozów kolejowych.

W przypadku zarządców infrastruktury wśród zatrudnionych widoczny jest duży udział osób powyżej 50 lat. W 2018 r. pracownicy ci stanowili 46,5% ogółu zatrudnionych, a w 2019 r. udział tych osób zwiększył się do 47,4%. Jednocześnie wzrosła liczba pracowników poniżej 30 roku życia. W 2018 r. były to 4782 ekwiwalenty czasu pracy, a w 2019 r. 4915 ekwiwalentów (wzrost o 2,8%). Udział tych osób minimalnie zmienił się z poziomu 11,9% w 2018 r. do 12,1% w 2019 r. Liczba pracowników w przedziale wiekowym 30–50 lat wg ekwiwalentów czasu pracy spadła z 16 777 do 16 419 (spadek o 2,1%).

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Oferty pracy

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close