Partnerzy portalu

Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 – Senat przyjął projekt noweli z poprawkami

Joanna Taraszewska-Chmiel
Radca prawny

W dniu 13.03.2020 r. (piątek) Senat przyjął projekt nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, wprowadzając poprawki dotyczące zakresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu „celem projektu ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą COVID-19”. Ponadto projekt ma na celu wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla mikroprzedsiebiorców i małych przedsiębiorców.[1]

Projekt ustawy wraz z poprawkami Senatu zakłada doprecyzowanie kwestii ujętych uprzednio w ustawie COVID- 19 oraz wprowadzeniu nowych rozwiązań takich jak, m.in.:

  • doprecyzowanie zasad związanych z powierzeniem pracownikom pracy zdalnej;
  • umożliwienie żądania przez pracodawcę informacji od pracownika o tym czy przebywał w ostatnim czasie w miejscu zagrożonym zakażeniem COVID-19, kontrolowania stanu zdrowia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, w szczególności przez pomiar temperatury ciała pracownika, a także wprowadzenia w miejscu pracy dodatkowych wymagań sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wydłużenie okresu zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, z 14 dni na 21 dni;
  • możliwości czasowego zawieszenia działalności przez pracodawcę (na podstawie decyzji Okręgowego Inspektora Pracy) z możliwością uzyskania środków na dopłatę do wynagrodzeń pracowników przez okres zawieszenia działalności;
  • możliwość rekompensaty w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19;
  • preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu pandemii COVID-19, umożliwiające przedsiębiorcom spłatę jedynie 25% kwoty udzielonej pożyczki z zachowaniem zasad określonych w projekcie.

Proponowanym rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę jest kwestia możliwości zrekompensowania szkód, które przedsiębiorcy ponieśli w efekcie działań władzy publicznej podjętych w celu przeciwdziałania COVID-19, np. w sytuacji czasowego ograniczenia zakresu działalności przedsiębiorcy lub objęcia obowiązkową kwarantanną pracowników przedsiębiorcy.  Intencją ustawodawcy jest skrócenie okresu oczekiwania przez przedsiębiorcę na rekompensatę poniesionych przez niego szkód. W normalnych okolicznościach wiązałoby się to z dochodzeniem odszkodowania przed sądem, a tym samym z długoletnim procesem. Zgodnie z projektem rekompensatę będzie przyznawał wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek przedsiębiorcy. Rekompensata przyznawana będzie za okres, w którym działania władz publicznych odnosiły się do przedsiębiorcy. Wniosek będzie musiał być złożony najpóźniej w terminie 60 dni od dnia ustania działań władz publicznych, które odnosiły się do przedsiębiorcy i będzie musiał zostać złożony wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionej szkody[2].

Projekt ustawy dostępny jest na stronie Senatu RP.

Obecnie projekt został przekazany do Sejmu, który będzie rozpatrywał projekt na kolejnym planowanym posiedzeniu wyznaczonym na 25 i 26 marca 2020 r.


[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw opubl.  https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,537,1.html

[2] Ibidem.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close