Partnerzy portalu

Nowelizacja rozporządzenia dot. prywatnej infrastruktury kolejowej

16 września 2019 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (tzw. rozporządzenia 720). Nowelizacja dotyczy m.in.  świadectw dopuszczenia infrastruktury prywatnej. 

fot. cs:ŠJů  Wikimedia Commons

Inicjatorem nowelizacji był Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Przeformułowaniu uległ § 6 określający katalog budowli wchodzących w skład podsystemu „Infrastruktura”, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Wykreślono punkt dotyczący podkładów stalowych, a w jego miejsce wpisano podkłady kolejowe. Ponadto, do brzmienia omawianej regulacji dodano również szynę kolejową, system przytwierdzeń, a także podrozjazdnicę.

Celem tej zmiany było usunięcie luki prawnej polegającej na braku obowiązku spełnienia i zweryfikowania wymagań zasadniczych dla ww. wyrobów, które niewątpliwie mają wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Podkłady kolejowe, systemy przytwierdzeń czy szyny są co do zasady składnikami interoperacyjności, jednak zgodnie z TSI w określonych przypadkach mogą nie być objęte obowiązkiem oceny właściwym dla składników interoperacyjności i w konsekwencji wystawienia odpowiednich deklaracji.

Obowiązujące TSI Infrastruktura zakłada, że składnikami interoperacyjności są wyłącznie szyny, podkłady kolejowe i systemy przytwierdzeń stosowane w torze o konstrukcji klasycznej na podkładach betonowych lub drewnianych. W powiązaniu z dotychczasowym brzmieniem przepisów rozporządzenia oznaczało to, że np. system przytwierdzeń stosowany na nawierzchni bezpodsypkowej lub podobnej (w tym na płytach przejazdowych), który ma zostać zainstalowany na liniach objętych stosowaniem TSI, nie był wprowadzany do obrotu ani jako składnik interoperacyjności, ani jako budowla mająca wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, na którą należy uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu. Nowelizacja rozporządzenia usuwa ten problem, zobowiązując producentów wyrobów niebędących w danej sytuacji składnikami interoperacyjności do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

By zapewnić możliwości uzyskania świadectwa przez producentów wyrobów rozporządzenie zakłada vacatio legis wynoszące 9 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiana wejdzie zatem w życie 17 czerwca 2020 r. Po upływie tej daty niezbędne będzie również sporządzenie deklaracji zgodności z typem dla budowli objętych zmianą.

Przepisy przejściowe nowelizacji zabezpieczają również inwestora (zarządcę infrastruktury) przed koniecznością występowania w trakcie trwania danej inwestycji o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla budowli lub urządzeń, które do tej pory nie wymagały takiego świadectwa. Jednak po wejściu w życie nowelizacji producent nie może wprowadzać do obrotu wyrobów bez deklaracji zgodności z typem na potrzeby inwestycji objętych tym przepisem przejściowym. Nie oznacza to też, że jeżeli zakupiony został wyrób z deklaracją zgodności z typem to ta deklaracja (czy w ogóle wyrób i proces jego oceny) może nie spełniać wymogów z uwagi na przepis przejściowy.

W § 11 rozporządzenia uwzględniona została nowa kategoria infrastruktury kolejowej jako lokalizacja, w której eksploatowanie określonych rodzajów wyrobów wymaga uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Opisywana zmiana podyktowana jest wprowadzonym do ustawy o transporcie kolejowym pojęciem „infrastruktury prywatnej”. W związku z tym, iż pojęcie to nie występowało w dotychczasowych regulacjach rozporządzenia z 13 maja 2014 r., konieczne było uzupełnienie tego braku.

Liczniki osi, zgodnie ze zmianą wprowadzoną 16 czerwca 2019 r. w TSI odnoszących się do podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, zostały włączone do listy urządzeń będących składnikami interoperacyjności. W związku z tym, że prawo europejskie ma pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi, liczniki osi podlegają procedurze certyfikacji zakończonej wydaniem deklaracji WE dla składnika interoperacyjności już od 16 czerwca 2019 r. Wyprodukowane wcześniej liczniki osi objęte deklaracją zgodności z typem będą mogły być stosowane dalej w inwestycjach na zaawansowanym etapie realizacji oraz w inwestycjach objętych odstępstwami od stosowania TSI.

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close