Partnerzy portalu

Wydano decyzję środowiskową dla projektu Portu Zewnętrznego w Gdyni

Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał decyzję środowiskową dla projektu Portu Zewnętrznego, dzięki której można rozpocząć kolejne etapy przygotowań do tej inwestycji. Decyzja podjęta została po kilku latach pracy obejmującej wykonanie szeregu badań i analiz.

Wydano decyzję środowiskową dla projektu Portu Zewnętrznego w Gdyni

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla projektu Portu Zewnętrznego. — Jest to niezmiernie ważna dla nas informacja, gdyż uzyskanie tego dokumentu jest znaczącym krokiem milowym w całym procesie planowania i przyszłej budowy Portu Zewnętrznego, czyli projektu który zapewni funkcjonowanie i rozwój Portu Gdynia na najbliższe 100 lat — skomentował Maciej Krzesiński, dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W celu uzyskanie decyzji przeprowadzono szereg analiz i badań mających na celu wskazanie jaki wpływ na środowisko przyrodnicze, ekonomiczne a także kulturowe będzie miała budowa zupełnie nowego pirsu w Gdyni. Jednym z najważniejszych etapów było przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze zarówno lądowej części projektu jak i oczywiście wodnej. W przypadku inwentaryzacji ptaków badaniami objęto całą Zatokę Pucką, która jest obszarem bardzo ważnym w skali europejskiej dla zimujących i wędrownych ptaków wodno-błotnych oraz znaną w kraju ostoją ptaków lęgowych.

Zbadano także ddziaływanie planowanej inwestycji na faunę morską. Oceniono również ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji na przedmioty ochrony obszarów, spójność sieci i integralność tych obszarów. W przypadku części lądowej inwentaryzacją został objęty obszar 154 ha, znajdujący się zarówno w granicy Portu Gdynia jak i poza nią. 

Zakres obszaru inwentaryzacji został tak wyznaczony, aby objął swym zasięgiem teren przewidziany pod każdy z rozważanych wariantów budowy układu drogowo – kolejowego różniące się od siebie lokalizacją oraz tereny sąsiednie, na które potencjalnie każdy z wariantów mógłby oddziaływać. Rozszerzenie badań na tereny zajęte przez rozpatrywane warianty spowodowały, że analiza objęła nie tylko teren przeznaczony pod budowę wariantu inwestorskiego, ale także znaczny bufor terenu wokół wariantów. 

Badania ichtiofauny w dalszym procesie prac zostały przez ZMPG rozszerzone poprzez przeprowadzenie badania tarła ryb i podchowu narybku ryb komercyjnych na obszarze przewidzianym pod inwestycję. — Należy nadmienić, iż takie badania nigdy nie były wykonywane w naszym rejonie. W tym celu ze względu na specyfikę zagadnienia specjalnie do tego zadania opracowana została przez ZMPG S.A. metodologia badań ww. organizmów uzgodniona z Urzędem Morskim w Gdyni — napisano w komunikacie.

Kolejnym ważnym elementem było wykonanie badań czystości osadów dennych, które zostaną wykorzystane w ramach inwestycji do wypełnienia nowo budowanego pirsu.

Obszary chronione

Zatoka Pucka nie jest jedynym obszarem sieci Natura 2000 na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Drugim bardzo ważnym obszarem tej sieci jest są klify i rafy kamienne Orłowa, będące miejscem ochrony m.in. łąk trawy morskiej. Najbardziej rozpoznanym elementem tego rejonu jest klif. W celu zbadania wpływu budowy nowego pirsu na ten ekosystem została wykonana analiza zmiany przemieszczania się rumowiska po wybudowaniu Portu Zewnętrznego oraz rozprzestrzeniania się zawiesiny osadów dennych w trakcie budowy nowego pirsu w strefie brzegowej. 

Przeprowadzono również analizę z wykorzystaniem modelowania numerycznego, która dotyczyła wpływu zawiesiny osadów dennych, która wytworzy się w trakcie prac czerpalnych i deponowania urobku podczas budowy na obszar klifów i raf kamiennych Orłowa. Wykonane symulacje komputerowe dały odpowiedzi na pytania: jaki będzie zasięg rozprzestrzeniania się zawiesiny, jakie będzie jej stężenie, jak długo poruszone frakcje drobne będą utrzymywać się w stanie zawieszonym w kolumnie wodnej, czy zawiesina docierać będzie do obszarów chronionych ze względu na uwarunkowania ekologiczne oraz walory przyrodnicze.

Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem było analiza i ocena wpływu inwestycji Portu Gdynia na zasoby wodne zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Prace przygotowawcze polegały również na zidentyfikowaniu zagrożeń wynikających z budowy i funkcjonowania nowego pirsu pod kątem różnego typu zdarzeń losowych, awarii, powstania zagrożeń lub zanieczyszczeń w tym m.in. wybuchów, powstania chmury niebezpiecznych substancji lub zaistnienia rozlewu substancji ropopochodnych. 

—Bardzo wiele uwagi poświęcono tym zagadnieniom, aby wskazać jakie mogą zaistnieć sytuacje i jakie jest prawdopodobieństwo ich powstania, możliwości rozprzestrzeniania, jakie mogą być ich skutki oraz jak je zwalczać. Przeprowadzono m.in. szereg symulacji komputerowych przy pomocy specjalizowanego oprogramowania jakim jest symulator zanieczyszczeń olejowych w celu zobrazowania zagrożeń oraz określenia jakie już na etapie projektowania środki można podjąć, aby ograniczyć do minimum możliwość zanieczyszczenia środowiska naturalnego — wyjaśniono w komunikacie. 

Opr. ŁK

Możliwość komentowania została wyłączona.

ARCHIWUM WPISÓW PORTALU

Szanowny czytelniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej: Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie* i w celach analitycznych przez Intermodal News Sp. z.o.o.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close